Essential oil

 اسانس یک مایع روغنی آبگریز است که حاوی تعداد زیادی از مشتقات از جمله عطر گیاه است.
اسانس ها معمولاً با تقطیر و اغلب با استفاده از بخار استخراج می شوند. فرآیندهای دیگر عبارتند از  استخراج با حلال، استخراج روغن مطلق، ضربه زدن به رزین، تعبیه موم، و پرس سرد.
آنها در عطر، لوازم آرایشی، صابون، خوشبو کننده هوا و سایر محصولات، برای طعم دادن به غذا و نوشیدنی، و برای افزودن رایحه به بخور و محصولات پاک کننده خانگی استفاده می شوند.